Lejebetingelser

Ud over lejepriserne afregnes der for forbrug af vand, elektricitet og olie – dette opgøres efter lejemålet.

Et lejemål af huset starter altid kl. 14.00 og frem til kl. 12.00 minimum dagen efter. Man kan altså minimum leje 1 døgn.
Ønsker du at leje huset fra fredag til søndag – med overnatning fredag og lørdag – ja så er lejemålet 2 døgn.

Dyr må ikke medbringes på Walthers Hvile.
Der må ikke fyres fyrværkeri af ved Walthers Hvile.

Når du spiller musik, skal du tage hensyn til vores naboer. Så luk døre og vinduer efter kl. 22.00.
Der må ikke opstilles anlæg, soundboks eller lign. udenfor huset.

Booking af huset

Når vi har registreret din reservation af huset, vil du 
få tilsendt på mail: 

1 x lejekontrakt for Walthers Hvile 

1 x faktura på depositum for Walthers Hvile pålydende 3.000,00 kr. 

En beskrivelse af placering af samtlige målere og en kopi af faktura, hvor de forskellige priser pr. m3 vand, kW elektricitet og pr. liter olie forefindes.

Samt et kontrakt tillæg med diverse yderligere information om huset.

Du bedes underskrive lejekontrakten og sende den retur til Christina Jensen på christina@smukfest.dk og betale fakturaen på depositummet senest 14 dage efter modtagelsen.

Returnere du ikke lejekontrakten og indbetaler du ikke depositum inden for betalingsdatoen vil vi annuller din reservation af huset uden yderligere varsel. 

3 måneder før indflytningen på Walthers Hvile fremsendes faktura på lejebeløbet. 
Lejen er ekskl. forbrug af olie, el og vand.

Fakturaen på leje af huset skal indbetales senest 60 dage før lejeperiodens begyndelse. 

Vi forbeholder os ret til at udleje til anden side, hvis sidste indbetalingsfrist ikke overholdes. Ved afbestilling efter indbetaling af depositum refunderes 
depositum ikke. 

Hvis lejemålet afbestilles senest 2 måneder før lejemålets start, tilbagebetales eventuelt indbetalt leje, men depositum mistes. Opsiges lejemålet senere end 
2 måneder før lejemålets start, så betales fuld leje for hele lejemålet, dog returneres depositum.

Hvis du ønsker at flytte din booking til en anden dato, skal dette ske senest 30 dage før din booking. Herefter kan din booking ikke flyttes og det er så de almindelige lejebetingelser for afbestilling der er gældende.

Ankomst er altid kl.14.00

Nøgler afhentes efter nærmere aftale med viceværten på Walthers Hvile.
Ved ankomst aflæses målere efter skemaet, som er vedhæftet i din lejekontrakts tillæg. Dette gør viceværten for dig.

Afrejse er altid kl.12.00
Nøgler Afleveres umiddelbart efter arrangementet efter aftale med viceværten.
Bortkomne nøgler erstattes med kr. 350.00 / stk.

Ved afrejse aflæses målere efter samme skema som ved ankomst og lægges på kontoret, dette sørger viceværten for.

Det forudsættes, at lejer selv sørger for oprydning og rengøring af værelser, fællesrum, køkken og bar.

Der er mulighed for rengøring efter regning. Det anbefaler vi.
Rengøring koster 3.500 kr. 

Er oprydning og rengøring ikke tilfredsstillende, fremsendes regning for oprydning og/eller rengøring, pr. påbegyndt time 350 kr. + moms.
(Fratrækkes i depositum).

Efter lejemålet

Lejer er forpligtet til at erstatte skader på ejendom og inventar.

Efter lejemålet returneres depositum fratrukket forbrug og/eller erstatninger.