Velkommen  |  Værelser  |  Udlejning/Priser  |  Kalender  |  Kort og links  |  Fotos  |  Kontakt
   
   
Priser for 2018
Priser for 2019
Priser for 2020
   
 
     
PRISER FOR 2019
 
Når du lejer Walthers Hvile over en periode, hvori der er
en weekend dag
(lørdag og søndag), skal du betale weekend-priser.

Prisgruppe 1: April-September, begge inkl.

Prisgruppe 2: Oktober-Marts, begge inkl.


 
 
   
Walthers Hvile · Ballen · 8305 Samsø · Telefon: 87 93 44 44 · christina@smukfest.dk