Velkommen  |  Værelser  |  Udlejning/Priser  |  Kalender  |  Kort og links  |  Fotos  |  Kontakt
   
   
Priser for 2018
Priser for 2019
Priser for 2020
   
 
     
UDLEJNING
 

Walthers Hvile set fra gaden...
 
 
Klik på menupunkterne i venstre side, for at se de
aktuelle priser de pågældende år. Bemærk at der er
forskellige priser afhængig af om lejemålet inkludere en
weekend eller ikke.

Ud over lejepriserne afregnes der for forbrug af vand,
elektricitet og olie – dette opgøres efter lejemålet.

Hvis du ønsker at leje huset, foregår bookingen ved at
sende en mail til Christina på
christina@smukfest.dk
I mailen bedes du skrive flg.
Ønskede dato:
Navn:
Adresse:
Post nr. & By:
Mobil nr.:
Mail:
Ønsker du at tilkøbe rengøring (det anbefaler vi):

Et lejemål af huset starter altid kl. 14.00 og frem til
kl. 12.00 minimum dagen efter. Man kan altså minimum leje
1 døgn.
Ønsker du at leje huset fra fredag til søndag – med
overnatning fredag og lørdag - ja så er lejemålet 2 døgn.

Dyr må ikke medbringes på Walthers Hvile.

Booking af huset

Når vi har registreret din reservation af huset, vil du
få tilsendt på mail:

1 x lejekontrakt for Walthers Hvile

1 x faktura på depositum for Walthers Hvile pålydende
3.000,00 kr.

En beskrivelse af placering af samtlige målere og en kopi
af faktura, hvor de forskellige priser pr. m3 vand, kW
elektricitet og pr. liter olie forefindes.

Samt et kontrakt tillæg med diverse yderligere
information om
huset.

Den ene udgave af lejekontrakten skal du returnere i
underskrevet tilstand, og fakturaen på depositum skal du
betale inden for 1 måned.

Returnere du ikke lejekontrakten og indbetaler du ikke
depositum inden for betalingsdatoen annulleres din
reservation af huset uden yderligere varsel.

3 måneder før indflytningen på Walthers Hvile fremsendes
faktura på lejebeløbet.
Lejen er ekskl. forbrug af olie, el og vand.

Fakturaen på leje af huset skal indbetales senest 60 dage
før lejeperiodens begyndelse.

Vi forbeholder os ret til at udleje til anden side, hvis
sidste indbetalingsfrist ikke overholdes. Ved
afbestilling efter indbetaling af depositum refunderes
depositum ikke.

Hvis lejemålet afbestilles senest 2 måneder før
lejemålets start, tilbagebetales eventuelt indbetalt
leje, men depositum mistes. Opsiges lejemålet senere end
2 måneder før lejemålets start, så betales fuld leje for
hele lejemålet, dog returneres depositum.

Ankomst

Nøgler afhentes efter nærmere aftale.
Ved ankomst aflæses målere efter skemaet, som er
vedhæftet i din lejekontrakts tillæg.Afrejse
Nøgler Afleveres umiddelbart efter arrangementet efter
aftale.
Bortkomne nøgler erstattes med kr. 250.00 / stk.

Ved afrejse aflæses målere efter samme skema som ved
ankomst og lægges på kontoret eller sendes på mail til
Christina på christina@smukfest.dk

Det forudsættes, at lejer selv sørger for oprydning og
rengøring af værelser, fællesrum, køkken og bar.

Der er mulighed for rengøring efter regning. Det
anbefaler vi.
Rengøring koster 3.500 kr.

Er oprydning og rengøring ikke tilfredsstillende,
fremsendes regning for oprydning og/eller rengøring.
(Fratrækkes i depositum).

Efter lejemålet

Lejer er forpligtet til at erstatte skader på ejendom og
inventar.

Efter lejemålet returneres depositum fratrukket forbrug
og/eller erstatninger.
 
   
Walthers Hvile · Ballen · 8305 Samsø · Telefon: 87 93 44 44 · christina@smukfest.dk